Ống gió mềm vải simili 200mm

  • Description

    Ống gió mềm vải Simili màu cam hay ống thông gió gấp khúc chuyên dùng kết nối với quạt hút xách tay.

  • Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Ống gió mềm vải simili 200mm”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *