Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dasin KVF 1845

Giá: liên hệ

A :(0.69)
Công Suất Tiêu thụ (W:135)
Lưu Lượng Gió:4680 (M3/giờ:)
Tốc Độ Gió : (149: M/min)
Vòng quay của Quạt ( 910 v/p)
Sản phẩm kích thước chuẩn: (562x230x562)
Trọng lượng sản phẩm :9.0: N.W(Kg)