Quạt Thông Gió Công Nghiệp Hút Mái RV-400R

Giá: liên hệ

Kích thước:400×400

Lưu lượng gió:4100M3/h

Công suất:450W