Quạt Thông Gió KVF 1025

690,000 

A :(0.15)
Công Suất Tiêu thụ : (W:32)
Lưu Lượng Gió:9600 :(M3/giờ:)
Tốc Độ Gió : (102: M/min)
Vòng quay của Quạt ( 1415 v/p)
Sản phẩm kích thước chuẩn: (337x337x130)
Trọng lượng sản phẩm :2.3N.W(Kg)